Cashin als incassobureau

Cashin levert maatwerk met een vrij persoonlijke aanpak. Wij benaderen uw klanten met respect voor uw imago en uw klantrelatie.

De situatie van uw debiteuren wordt steeds grondig geanalyseerd. Kennen we de oorzaak van het niet-betalen, dan bespreken we  een gepaste oplossing. We leggen een diplomatische houding aan de dag zodat alle kansen bestaan dat u met de debiteur verder zaken kan doen in de toekomst.

U als opdrachtgever, kan rekenen op een transparante, vlotte  communicatie  via een vaste contactpersoon bij Cashin. Ondersteund door een uitstekende software gaan wij voor een snel resultaat, dus snel geld op de rekening.  Dit kan u zeer transparant volgen 24/7.

Het is reeds aangetoond dat 90% van de facturen minnelijk geind kunnen worden dankzij de inzet van credit management experten.   Inning van vorderingen gebeurt via een derde rekening. Via een login op ons online platform kan u elke fase van het traject volgen tot en met het doorstorten van alle ontvangen gelden.  Zo weet u per debiteur altijd de actuele stand van zaken.

Mocht een minnelijke schikking niet bereikt worden,  kan Cashin makkelijk overschakelen  naar een gerechtelijke procedure, met grondige kennis van voorafgaande communicatie.
Dit biedt ons de mogelijkheid om snel de juiste procedure op te starten voor een juiste oplossing.

Uw onbetaalde factuur betaald

Minnelijke procedure

Alle facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken – en niet betwist zijn - komen in aanmerking voor minnelijk incasso. Deze facturen mogen verhoogd worden met nalatigheidsinteresten en een schadebeding zoals voorzien in uw Algemene Voorwaarden

Als aanmaningen niet geleid hebben tot betaling , dan start een  IOS-procedure ( = een Invordering van Onbetwiste Schuldvorderingen). Dit is enkel mogelijk bij B2B, niet bij consumenten en gebeurt via de gerechtsdeurwaarder, hiervoor aangesteld door een advocaat.

Een gerechtsdeurwaarder zal persoonlijk bij de debiteur een aanmaning tot betalen betekenen. Door ter plaatse te gaan kan de deurwaarder perfect de solvabiliteit inschatten en indien nodig bemiddelen en overgaan tot een afbetalingsplan.

Een debiteur heeft dan 1 maand de tijd om te betalen of de factuur te protesteren. Bij betwisting wordt er al dan niet beslist om over te gaan naar gerechtelijke invordering. In dat geval stopt de IOS procedure. Bij niet-betwisting en NIET-betaling binnen de maand, dan maakt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op (ten vroegste 8 dagen later). Via de magistraat die het Proces Verbaal van niet-betwisting machtigt, kan de gerechtsdeurwaarder de gerechtelijke procedure starten door bevel tot betaling te betekenen of beslaglegging op inboedel, voertuigen en bankrekening.

Cashin

Onze troeven in incasso

Het beroep doen op credit management diensten is budgettair zeer toegankelijk voor zowel kleine als grote bedrijven. Wanneer Cashin zorgt voor uw incasso trajecten biedt dit zonder meer volgende voordelen :

  • U kan zich focussen op uw activiteiten zonder de stress dat uw facturen nog niet zijn betaald
  • U kan investeren in uw business want Cashin zorgt dat uw facturen betaald worden en zo kan uw cashflow op peil blijven
  • U hoeft geen personeel noch  tijd te voorzien voor het opvolgen van uw openstaande facturen
  • Snellere inning van uw facturen
  • De vaak ongemakkelijke gesprekken met uw debiteuren worden door Cashin professioneel aangepakt
  • Aanmaningen door Cashin gestuurd zorgen voor snellere inning
  • Cashin benadert uw klanten met oog op én inning én klantenbehoud
  • Indien nodig kan debiteurenbeheer vlot overgaan in een incassotraject

Vaak gestelde vragen