Facturen sneller betaald met debiteurenbeheer

Zodra uw factuur buiten is, staan wij in voor de opvolging ervan tot aan de betaling. Uw zorg als ondernemer ligt dan niet meer bij de openstaande facturen en U kan zich volledig focussen op uw corebusiness.

Intussen versterkt  Cashin de liquiditeitspositie van uw onderneming door de opvolging van uw facturen feilloos te plannen zodat uw openstaande facturen snel betaald worden.  Wanbetalers opvolgen is een kwestie van kort op de bal te spelen, immers blijkt dat een factuur die na 90 dagen nog steeds niet is betaald, doorgaans als oninbaar wordt beschouwd.

Outsourcen van uw debiteurenbeheer, betekent een enorme tijdswinst in uw organisatie, geen belasting voor uw personeel en een besparing op diverse kosten. 

Wij bepalen samen met u eerst een plan van aanpak rekening houdend met uw wensen, uw bedrijfsethiek en doelstellingen.  Als het voor sommige dossiers uiteindelijk toch nodig zou zijn verdere stappen te ondernemen, kan ook via Cashin het aanmaningstraject naadloos overgaan in een incassotraject. Dankzij onze voorgaande dossierkennis kunnen we hierin snel de juiste actie ondernemen.

extern Debiteurenbeheer

Tarieven

Het uitbesteden van uw debiteurenbeheer zal wellicht interessanter zijn dan al uw openstaande facturen zelf op te volgen op uw bedrijf (personeel, tijd, brieven, ...). Afhankelijk van het aantal dossiers per maand bepalen we contractueel het tarief voor opvolging van uw openstaande facturen.